Zpracování zakázek

Naše firma je držitelem certifikátu ISO 9001/2009, což zaručuje, že Vaše zakázka bude vždy kvalitně zpracována.

 

Průběh zpracování zakázky:

 1. Poptávka na odlitek/obrobek
 2. Zpracování cenové nabídky
 3. Zadání zakázky
 4. Zpracování výkresové dokumentace
 5. Výroba modelového zařízení
 6. Tavení a odlévání
 7. Oddělení vtoků
 8. Tepelné zpracování
 9. Dokončování odlitků, kontrola
 10. Expedice

 

Kompletní zpracování zakázek se řídí "Politikou jakosti".

 

Politika jakosti

Politika jakosti společnosti Slévárna Pilana Hulín je zaměřena tak, aby se podařilo dosáhnout spokojenosti a stálosti zákazníků, a to při vědomí, že rozhodování obchodníků je ovlivňováno mnoha, často i protichůdnými faktory. Dnes více než kdy jindy vystupuje do popředí snaha trvale snižovat dodavatelské nebo subdodavatelské ceny. I Slévárna Pilana Hulín se s tímto musí vyrovnávat. Základním stanoviskem však je, nikdy nestlačit cenu za hranici, kdy by bylo nutno snížit kvalitu dodávaných výrobků.

Abychom byli schopni obstát ve vzrůstající konkurenci, usilujeme v našem technickém útvaru o taková technická řešení, která povedou k úsporám u našich zákazníků. Tato řešení jsou založena na desítkách let zkušenosti v oblasti výroby odlitků s vysokou přidanou hodnotou a na partnerském a komunikativním přístupu našich obchodníků a techniků k zákazníkovi. V každém jejich jednání je patrná snaha naplnit náš obchodní slogan:

 

"Odléváme Vaše představy"

Jsme schopni zákazníkům nabídnout jistotu, že jejich zakázka bude s nimi předem projednána, že získají jasnou představu, jak bude jejich zboží vypadat a jaké technické parametry bude dosahovat, že si budou moci kdykoliv ověřit v jakém stavu je jejich zakázka a bez obav se spolehnout, že termín, kvalita, místo a vše ostatní bude dodrženo tak, jak bylo dohodnuto.

Pro naplnění obecně formulované politiky jakosti považuje vedení organizace za prioritu neustálé zlepšování v následujících oblastech:

 • Analýzy požadavků zákazníka
 • Struktury kompletního řízení jakosti
 • Sběru dat pro účinné řízení procesů v organizaci
 • Reakce na měnící se objemy zakázek, zejména na zajištění termínu jejich plnění
 • Komunikaci a pravidelných kontaktech se zákazníky
 • Zajišťování personálních zdrojů
 • Inovaci výrobního procesu