Oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Příslušná osoba přijímá a vyřizuje výhradně oznámení, které podal zaměstnanec nebo osoba vykonávající ve Slévárně Pilaně Hulín spol. s r.o. dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž. Od jiných než v předchozí větě uvedených osob Slévárna Pilana Hulín spol. s r.o. vylučuje přijímání oznámení.

Oznámení lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti ČR na adresu: oznamovatel.justice@.cz.

Oznámení musí obsahovat údaje umožňující určit totožnost oznamovatele. Anonymní oznámení nejsou vyřizována.

Funkci příslušné osoby zastává pan Petr Budín, tel. + 420724140059

 email: budinp@slevarnahulin.com

Telefonní linka je v provozu v pracovní dny 6.00 – 14.30 hodin

Oznámení lze učinit

-V listinné podobě zasláním na adresu Slévárna Pilana Hulín spol. s r.o., se sídlem Nádražní 804, 768 24 Hulín nebo vhozením do označené schránky umístěné ve vstupní hale společnosti. Obálka musí být označena „k rukám pana Petra Budína“,

-elektronicky na adresu budinp@slevarnahulin.com,

- ústně nebo telefonicky na žádost oznamovatele příslušné osobě, nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal