Evropský sociální fond

esf.jpg

 

Společnost Slévárna Pilana Hulín, spol. s r.o. byla příjemcem dotace poskytnuté Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Podpořený projekt společnosti Slévárna Pilana Hulín, spol. s r.o. byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Název projektu: Specifické vzdělávání a RLZ ve společnosti Slévárna Pilana Hulín, spol. s r.o.

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/B3.00134

Hlavním cílem projektu bylo prostřednictvím zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců zvýšit soulad technologických podmínek specifických výrobních projektů a odborných předpokladů pracovníků vytipovaných výrobních slévárenských týmů. Dosažení tohoto cíle zprostředkovaně přispělo ke zvýšení adaptability školených pracovníků a k celkově lepší stabilitě a konkurenceschopnosti společnosti v proměnlivých ekonomických podmínkách a při neustále se zvyšujících požadavcích na kvalitu odlitků.

V rámci projektu se nám podařilo proškolit všechny klíčové aktivity, jejich výčet viz níže:

KA 03 -S - Školení specifických znalostí pro simulaci prostupu tekutiny mezi zuby mlecích segmentů

KA 04 - S - Školení specifických znalostí pro simulaci proudění taveniny ve vtokové soustavě odlitku mlecího segmentu, tuhnutí a optimalizaci tvarů

KA 05 - S - Automatizované workflow ve výrobě nových nebo opravených starých modelových zařízení

KA 06 - S - Aplikace systému zvyšování produktivity výroby mlecích segmentů

KA 07 - S - Aplikace systémů řízení při výrobě přesných odlitků - mlecích segmentů, lopatek, klapek, těles čerpadel, ventilů a šoupátek

KA 08 - S - Specifika prodeje mlecích segmentů se zvláštním zaměřením na technologii a výrobní postupy

 

Všechny podpořené osoby byly s realizací projektu a s proškolenými kurzy velice spokojeni, zvýšili si odbornou kvalifikaci, mimo jiné se zvýšil jejich osobní potenciál a synergicky vzrostla konkurenceschopnost jednotlivců i celé společnosti, tím došlo ke zvýšení kvality produktů a k zefektivnění výrobně technologického postupu ve společnosti. V celkovém měřítku došlo k zefektivnění práce zaměstnanců a ke zvýšení kvality nabízených produktů.

 

Společnost zavedla prostřednictvím projektu systém trvalého vzdělávání přímo na pracovišti. Všichni, jež se podílely na výstupech a výsledcích projektu, se budou i nadále vzdělávat. V kontextu plánu vzdělávání se v rámci tohoto projektu řešily vysoce odborné a specifické disciplíny.

Specifické vzdělávání podpořené tímto projektem přineslo zcela nové prvky do procesu vzdělávání ve společnosti, svým charakterem a obsahem je zároveň ve velké míře nepřenositelné, neboť se týká měření výrobních postupů a nových technologií na výrobu mlecích segmentů, které v ČR naše společnost vyrábí.